Evangelisch


Evangelisch: wat is dat?
 

Bij het woord 'evangelisch' heeft bijna iedereen wel een beeld. Hieronder kunt u lezen wat wij verstaan onder evangelisch onderwijs.
Wat wij allereerst belangrijk vinden, is dat onze school staat voor kwaliteit, een fijne sfeer en goede resultaten. Dat alles proberen we te realiseren vanuit onze geloofsopvattingen. We zijn dus een 'gewone basisschool' die net als iedere andere basisschool moet voldoen aan de kerndoelen die de rijksoverheid heeft gesteld aan ons type scholen. Vakken als rekenen, begrijpend lezen, tekenen en gym worden op het SchatRijk dus net zo veel (of soms meer) dan op andere scholen verzorgd.
 
Wat ons misschien wel onderscheidt van veel andere scholen, is het feit dat onze leerkrachten mensen zijn, die hun geloof in Jezus Christus van harte 'uitleven'. Ons godsdienstonderwijs is daarom misschien wel opvallend. Er wordt gezongen, soms hardop gebeden, uit de Bijbel gelezen en we leren bij dat alles dat God niet op afstand is, maar heel graag door ons gekend wil worden.   
 
De Bijbel neemt op school een belangrijke plaats in. Als er staat dat Jezus ‘over het water wandelde’ dan is dat ook precies wat we elkaar voorhouden. De Bijbel is Gods openbaring aan ons mensen. We nemen de tijd om er in te lezen en kijken welke lessen we kunnen leren voor de dag van vandaag.

We geloven dat het leven met Jezus consequenties heeft voor alle facetten van zowel het persoonlijk als het maatschappelijk leven. We vinden het daarom van belang dat we als christenen onze plaats in de maatschappij innemen en die samenleving met het evangelie beïnvloeden. Maar ook omdat we hebben ervaren hoe ‘rijk’ het leven met Jezus is, delen we graag ons geloof met anderen. Als christenen staan we midden in de wereld en zullen we contact met die wereld om ons heen onderhouden. Nadrukkelijk willen we geen school zijn met een 'hoog hek er omheen'. De samenleving, dat zijn wij.